Benzil Butil Ftalat, çok çeşitli reçinelerde güçlü Solvent Yeteneği ile mükemmel bir plastikleştiricidir. BBP, keçe / dolgu macunları, kaplamalar ve elastomerler gibi poliüretan esaslı malzemeler için oldukça polar bir plastikleştiricidir. Taklit ve ekstrüzyon işlemleri gibi PVC sıcak işlemlerinde BBP, düşük erime viskozitesi ile işlenir. Genel amaçlı PV asetatlar ve akrilik kalafatlar, BBP eşsiz performans için iyi esneklik sağlar ve sağlar. Formüle edilmiş kalafatlar ve dolgu macunlarındaki iyi geri kazanım özellikleri ve reolojik özellikler diğer önemli faydalardır.Santicizer 160,261-A,ftalik asit,benzil butil ester.Benzoflex 9-88 SG,K-flex,Palatinol BB olarak'ta bilinir..

Şeffaf renkte likit formda,sıklıkla plastikleştirici olarak kullanılması yanında,pot-life süresini uzatma ,sertlik düşürücü (yumuşatma)ve viskozite artırıcı-akışkanlık kazandırıcı ajan olarak'da kullanılmaktadır. Plastifiyanlar kimyasal olarak bağımlı olmadıklarından üründen yavaşça uçarlar. 220 kg fıçılı ambalajlarda satılmaktadır..fiyat ,satış ve stok durumu için lütfen mail atınız...