(2-butoxyethanol, butyl cellosolve ), C6H14O2

Butil Glikol, boya ve yüzey kaplama sektörleri yanından temizleme ve mürekkep sektörlerinde de kullanımı olan glikol tipi bir solventtir.  Başta deterjan sektöründe ve oto bakım ürünleri olmak üzere birçok endüstriyel ürün üretiminde ana hammadde veya yardımcı hammadde olarak kullanılır.Yüzey tozumasını engelleyici, kuruma geciktirici, verniklere çözücü solvent olarak görev yapar.

BUTİL GLİKOL, iyi bir çözücü kimyasaldır. Bu nedenle tarım alanında ise, FUNGUSİT, İNSEKTİSİD  ve HERBİSİTLERLE ilgili tarımsal ilaçlar üretilirken, etken maddeler için çözücü ve taşıyıcı ajan olarak kullanılır.