Çinko asetatın formülü Zn (C2H3O2).2H2O, yoğunluğu 1,735 g/mL , e.n 200  olan çinko kromat sentezinde kullanılabilen alkol ve suda çözünürlüğü olabilen beyaz, monoklinik, kristalimsi gruplar halinde olan katı bir maddedir. Çinko oksidin asetik asit ile birleşiminden elde edilir. Boya sektöründe mordan olarak görev yapmaktadır. Sağlık %1-5'lik çözeltilerinde deri mukoza hastalıklarının tedavisinde kullanılır. Ayrıca çocuklarda gelişim dönemlerinde çinko eksikliği çinko asetat oral 50-150 mg olarak günlük dozlarda kullanılır. Yapısında yaklaşık olarak %30 çinko ihtiva eden, hayvanların çinko ihtiyacını temin etmek için yemlere katılan yapısında % 29.8 çinko içeren çinko tuz. Tuz haline getirilerek hayvanların yemlerine katılarak kullanılır. Porselen üzerine sır yapmada da ahşap korumada, tekstil boyamada, laboratuvarlarda, tohum katkı maddesinde kullanılır.

          Asetatların Özellikleri: Genel olarak metal asetatların erime noktaları yüksektirler ve bunların sulu çözeltileri de elektriği iletirler. Ester asetatların sudaki çözeltileri ise de elektriği iletmezler. Çünkü bu bileşikler iyonik bileşikler değillerdir. Orta büyüklükteki bazı asetatlar hayvan dokularında yağ asitlerine dönüşmektedirler. Keza hayvan dokularında kolesterole de dönüşebilmektedirler.